Rezerwacja elektroniczna służy do umawiania wizyt w poradniach specjalistycznych, pracowniach, zakładach funkcjonujących w strukturze Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu
Podczas wypełniania formularza prosimy Państwa o dokładne sprawdzenie i podanie prawidłowego adresu e-mail, ponieważ drogą elektroniczną będziecie Państwo otrzymywać informacje o rezerwacji zaproponowanego terminu wizyty.